صفحه اصلی > محصولات > پایان سطح

سطح اتمام آندایزینگ آبکاری پوشش پودر

    به طور کلی توضیحات دو سطح وجود دارد; یکی درمان سطح تعميم يافته است، آن شامل روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی مانند قبل، آبکاری، پوشش، اکسیداسیون شیمیایی، حرارتی پاش، و غیره.; دیگر باریک گرمائی تنها است...