صفحه اصلی > محصولات > نمونه سازی سریع > نمونه سازی سریع پلاستیک

فرزکاری سریع پلاستیکی CNC فرز

    نمونه اولیه می تواند به نمونه اولیه دستی و نمونه اولیه CNC بر اساس روش تولید تقسیم شود: (1) نمونه اولیه دستی: کار اصلی آن با دست انجام می شود. (2) نمونه اولیه CNC: کار اصلی آن توسط دستگاه CNC به دست می آید. با توجه به تجهیزات مختلف مورد استفاده، می توان آن را به Rapid ...