صفحه اصلی > محصولات > نمونه سازی سریع > نمونه سازی سریع پلاستیک

نمونه سازی سریع پلاستیک پزشکی

    نمونه اولیه می تواند چهار نوع تقسیم شود: نمونه اولیه پلاستیکی می تواند چهار نوع تقسیم شود: نمونه اولیه پلاستیکی، نمونه اولیه سیلیکون، نمونه اولیه فلز و نمونه اولیه لجن: (1) نمونه اولیه پلاستیک: مواد اولیه آن پلاستیک مانند تلویزیون، مانیتور، تلفن و غیره . (2) نمونه اولیه سیلیکون: ...