صفحه اصلی > محصولات > نمونه سازی سریع > نمونه سازی سریع پلاستیک

نمونه سازی سریع نورپردازی پلاستیک

    (1) طراحی بازرسی نمونه اولیه نه تنها قابل مشاهده است بلکه قابل لمس است. این می تواند خلاقیت طراح را در قالب اشیاء واقعی بطور بصری بازتاب دهد، از اجتناب از نقایص "طراحی آن به خوبی به نظر می رسد و آن را به خوبی انجام نمی شود". بنابراین تولید نمونه اولیه ...