صفحه اصلی > محصولات > نمونه سازی سریع > نمونه سازی سریع پلاستیک

نمونه سازی سریع پلاستیکی خودرو

    با توجه به اثر به دست آورد آن به ظاهر نمونه و ساختار نمونه و نمونه کاربردی تقسیم می: (1) نمونه اولیه ظاهر: آن است که عمدتا به ظاهر محصول test استفاده می شود. ظاهر زیبا و رنگ دقیق نیاز. اما مورد نیاز از...