صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب فشرده سازی سیلیکون

فشرده سازی سیلیکون قالب واشر پزشکی

    انتخاب فرم قالب و انتخاب خط قالب بسیار مهم است. اول، آن را مناسب برای قالب مصرف است. دوم، خط بخشی باید بدون تاثیر کلی اثر محصول انتخاب شود. سوم اینکه کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار نمی دهد. به عنوان مثال، خط بخشی ...