صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب فشرده سازی سیلیکون

ساخت قالب قالب گیری فشرده سیلیکون لاستیک

    قطعات قالب و اجزای مشترک صفحه قالب قالب (پانل) ثابت: قالب جلو را در قالب قالب تزریق قرار دهید. هیئت مدیره جریان (پورت آب بند): در هنگام باز کردن قالب از دسته زباله حذف شود، به طوری که آن را به طور خودکار سقوط (قالب سه تخته). صفحه ثابت ثابت قالب (صفحه): ...