صفحه اصلی > محصولات > قالب > نمونه اولیه قالب قالب
ابزار mockup نمونه قالب شکل دهی

ابزار mockup نمونه قالب شکل دهی

    نمونه قالب، قالب به نرم برای قالب های ارزان قیمت که پیش از تولید قطعات است که با تحقیقات بازار تولید نیازهای مجمع و عملکرد یاد مهم است; یا طراحان بررسی برخی از ویژگی های کمتر رایج است. همه ریخته گری و...