صفحه اصلی > محصولات > قالب > فشار قالب ریخته گری انواع شنت

قطعات ریخته گری تحت فشار ریخته گری

    محصولات سیلیکون را می توان با توجه به فرآیندهای قالب گیری مختلف به سه نوع اصلی تقسیم کرد. ابزار سیلیکون فشرده سازی محصول سیلیکون قالب شده معمولا با استفاده از یک فشار از طریق یک دستگاه جوش برشی از طریق یک قالب قالب با درجه حرارت بالا پس از قرار دادن یک سیلیکون جامد خام ...