صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب پلاستیکی

محصولات دیجیتال قالب گیری پلاستیک

    قالب پلاستیکی مخفف قالب ترکیبی برای قالب گیری فشرده سازی، قالب گیری اکستروژن، قالب گیری تزریقی، قالب گیری و قالب گیری فوم کم است. تغییرات هماهنگ حفره و هسته و سیستم تشکیل دهنده کمکی می تواند مجموعه ای از قطعات پلاستیکی از اشکال مختلف و ...