صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب ریخته گری

سازنده قالب ریخته گری

    سازگاری قطعات TPE و قطعات ساختاری لاستیکی باید همسان باشد، حلالیت مولکولی نزدیک است و سازگاری مولکول ها بهتر است؛ در طراحی، لازم است از گوشه های تیز اجتناب کنید تا اطمینان حاصل شود که TPE در تماس خوب با قطعات لاستیکی سخت و افزایش ...