صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب قالب فلز

قالب مهر و موم قالب فلز برق تماس ورق

    فرآیند پردازش گرما سنتی برای قالب های ریخته گری، خنک کننده است، و تکنیک های درمان سطح در آینده توسعه یافته است. از آنجا که مواد مختلفی را می توان به عنوان قالب های ریخته گری استفاده کرد، تکنیک های درمان سطحی و برنامه های کاربردی فرآیند می توانند بر روی مواد مختلف اثر متفاوتی داشته باشند.