صفحه اصلی > محصولات > قالب > صادرات تزریق قالب

صادرات تزریق قالب به اروپا ایالات متحده آمریکا

    تفاوت عمده بین قالب قالب صادر شده و قالب غیر صادراتی، آستین راهنمای و پین اگزوز است. تمام قالب های خروجی باید با ناخن های لوله و قفل های جانبی پر شود. قالب: از قالب "lkm" استفاده کنید. ستون هدایت تلنگر شده است (قالب راهنمای قالب جلو، آستین راهنمای قالب عقب).