صفحه اصلی > محصولات > قالب > صادرات تزریق قالب

صادرات قطعات خودرو قالب تزریق

    آمریکا جامعه از پلاستیک صنعت (SPI AN-102-78) قالب را به پنج دسته تقسیم می. این پنج نوع قالب هر دارای نیازهای متفاوت است و این نوع قالب تنها مناسب برای قالب های تزریق ماشین 400 تن و یا کمتر است. این استاندارد در زندگی بر اساس...