صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
فوم EPS بخشی
Jul 01, 2016

اطلاعات پایه

مدل NO.:n/aنوع انتقال: انعطاف پذیر
عملیات برش: خط تولید اتوماتیکاتوماسیون: غیر اتوماسیون
تولید انعطاف پذیر: ساخت چالاکریتم: جریان غیر خط تولید
خط تولید محصول: محدوده3meters: مقیاس بزرگ فوم بخشی

فرز CNC با چگالی بالا فوم مواد هر شدنی است، مهم نیست که طرح 2d یا 3d مجسمه است.

توضیحات محصول